High Performing School

Het Ooievaarsnest is een High Performing School. Wij weten en doen wat werkt, zodat alle kinderen profiteren van goed onderwijs.

High Performing School

Het Ooievaarsnest is een High Performing School. Wij weten en doen wat werkt, zodat alle kinderen profiteren van goed onderwijs.
Na een intensief traject van ruim twee jaar waarin wij onze kennis over leren enorm hebben uitgebreid, mochten wij ons na de bronzen audit officieel een high performing school noemen. Wat betekent dat? 

-Wij hebben een duidelijke visie op leren en gedrag: wij weten en doen wat werkt.
-Wij hebben hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen: ieder kind leert bij ons.
-Er is sprake van effectief leiderschap op alle lagen van de schoolorganisatie.
-Ons curriculum, instructies en beoordelingen zijn minimaal op het niveau van de overheidsnormen voor alle leerlingen.
-Wij monitoren het leren en lesgeven zeer frequent: wij houden dagelijks zicht op ontwikkeling en analyseren ons lesgeven aan de hand van data.
-Ons team is gericht op professionele ontwikkeling: er worden trainingen gevolgd en in leerteams wordt kennis gedeeld, gericht op effectief leren en gedrag.
-Wij bieden de kinderen en elkaar een ondersteunende leeromgeving.
-Er is een hoge mate van betrokkenheid met ouders en verzorgers: de lijnen zijn kort en informatie wordt transparant gedeeld.
-Wij kenmerken ons door een cultuur die inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie: we willen altijd nog beter. 

Een high performing school is op alle fronten gericht op het bieden van de meest optimale leer- en werkomgeving voor kinderen en medewerkers. Kwaliteit staat voorop, zodat alle kinderen profiteren van goed onderwijs. 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.