Visie

Ieder kind telt! Dat is het motto op onze openbare, gezellige, kleine school. Dat betekent dat wij ieder kind van 2 tot 12 jaar een doorgaande ontwikkelroute bieden met kwalitatief hoogstaand onderwijs. Maar ook dat ieder kind welkom is ongeacht afkomst, godsdienst of levensovertuiging.

Visie

Ieder kind telt! Dat is het motto op onze openbare, gezellige, kleine school. Dat betekent dat wij ieder kind van 2 tot 12 jaar een doorgaande ontwikkelroute bieden met kwalitatief hoogstaand onderwijs. Maar ook dat ieder kind welkom is ongeacht afkomst, godsdienst of levensovertuiging.

Wij maken ieder kind slimmer

Het is onze diepste overtuiging dat ieder kind kan leren. Hoewel kinderen zeer verschillend qua  (voor)kennis en woordenschat bij ons binnen komen, is het onze missie voor ieder kind gelijke kansen te creeren. Kennis is de basis voor alles, want kennis gaat altijd vooraf aan vaardigheden. Het kindcentrum speelt een belangrijke rol in het aandragen van kennis en dat kan op vele manieren. Spelend of aan een tafeltje tijdens een instructie: wij zoeken steeds naar de meest effectieve manier en baseren ons daarbij op wetenschappelijk onderzoek. Wij weten hoe leren werkt en welke didactiek bewezen effectief is. 

Het leren van een kind wordt beinvloed door vele factoren, zowel intern als extern. Kindkenmerken, karakter, opvoeding, omgeving, gebeurtenissen, gezondheid, veiligheid: al deze zaken zijn complex en moeilijk te beinvloeden. Waar wij wel controle over hebben en wat een belangrijke factor is als het gaat om optimale kansen voor ieder kind, is de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerkrachten. Binnen ons kindcentrum zorgen wij voor de best mogelijke randvoorwaarden om te leren en professionals die het leren voor ieder kind zo goed mogelijk sturen en vormgeven.  Het Ooievaarsnest kenmerkt zich door een professionele cultuur waarin teamleden samenwerken aan gezamenlijke doelen en alle kinderen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Het gebruik van data en inzicht in wat werkt (evidence informed werken) draagt bij aan het verbeteren van de leerprestaties.  Wij doen wat werkt. 
 

Iedere dag met plezier naar school

Leren is hard werken. Het gaat bij de meeste kinderen niet vanzelf, al zijn er wel verschillen in het tempo waarin kinderen leren en de hoeveelheid tijd en moeite die het leren ieder kind kost. Leren is in die zin niet altijd leuk, maar...succes wel! Succes motiveert en zorgt dat kinderen een volgende stap willen zetten en meer willen leren. Op Het Ooievaarsnest heerst de juiste sfeer om te leren en succes te hebben. Samen met de kinderen hebben wij afspraken gemaakt over onze omgang met elkaar. Die afspraken zijn duidelijk en iedereen staat erachter. Daarom hangen ze op een grote poster in de hal. Voor iedereen zichtbaar. Een van de afspraken is "Begin en eindig de dag met een lach".  Wij willen namelijk het kindcentrum zijn waar kinderen iedere dag met een lach naar toe gaan en met een lach weer naar huis gaan. 

 
 

 

 

 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.