Ouderraad

Op Het Ooievaarsnest is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Ouderraad

Op Het Ooievaarsnest is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Ouderraad


De ouderraad (de OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van leerlingen van het Ooievaarsnest. Op dit moment bestaat de OR van het Ooievaarsnest uit vijf ouders. De OR organiseert feestelijkheden zoals Sint Maarten, Avondvierdaagse, het paasontbijt, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor de versiering en aankleding van de school. Dit alles wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De OR heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur vormt samen met twee leden de OR van het Ooievaarsnest. De OR bestaat dit jaar uit de volgende ouders:

Maarten Hömann - voorzitter
Angelique Bakema – secretaris
Sander van Til - penningmeester
Jet Goosen - algemeen lid
Charlotte Hömann - Post - algemeen lid

Vlnr: Charlotte, Maarten, Jet, Angelique en Sander
 

De OR organiseert een keer per jaar een algemene ledenvergadering aan het begin van ieder schooljaar. Tijdens deze vergadering komt de financiële verantwoording aan bod, wordt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld en kunnen er ook andere zaken die voor u belangrijk zijn worden besproken. Deze vergadering is openbaar en u krijgt hiervoor een uitnodiging. Elke ouder is hierbij van harte welkom! Tijdens deze vergadering krijgt u ook een goed beeld van wat de OR doet. Daarnaast vergadert de OR ongeveer zeven keer per jaar over de voortgang van actuele activiteiten en onderwerpen.

De activiteiten worden onderverdeeld in commissies. Iedere commissie heeft een coördinator vanuit de OR. Samen met de hulp van ouders en de school wordt de activiteit voorbereid en uitgevoerd. Hierbij wordt regelmatig ook de hulp van andere ouders gevraagd. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar 25 euro per kind. Dit bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald. Hierbij een overzicht waar de ouderbijdrage zoal aan wordt besteed:
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, de versnaperingen).
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillen activiteiten
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Deelname aan sporttoernooien
  • Extra materialen voor de klassen
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting van projecten.

Schoolreisjes en schoolkamp

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Het kamp is een mooie afsluiting van de basisschoolperiode. De andere groepen gaan op schoolreis. Onze leerkrachten zoeken ieder jaar een leuke bestemming hiervoor uit. De kosten voor het kamp en de schoolreis worden apart in rekening gebracht aan ouders, maar zijn wettelijk gezien ook vrijwillige bijdragen. Met ingang van 1 augustis 2021 is zelfs bij wet vastgelegd dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van deelname aan exta activiteiten als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald. Het spreekt voor zich dat wij sowieso geen enkel kind uitsluiten op grond van het niet ontvangen van een financiele bijdrage. Wel is het zo dat dergelijke activiteiten niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere schoolbegroting. Wanneer te weinig ouders de ouderbijdrage voldoen, kan dit betekenen dat bepaalde activiteiten in een andere vorm of helemaal niet doorgaan. 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.