Fijne leeromgeving

Leren is soms hard werken en gaat het best in een veilige omgeving. Die veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers, kinderen en ouders. Daarom hebben we samen afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar willen werken en leren.

Fijne leeromgeving

Leren is soms hard werken en gaat het best in een veilige omgeving. Die veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers, kinderen en ouders. Daarom hebben we samen afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar willen werken en leren.

Afspraken op een poster

Binnen ons kindcentrum gelden heldere afpraken om ervoor te zorgen dat iedereen bijdraagt aan een fijne en veilige leeromgeving. Wij noemen dat gedragsverwachtingen en we verwachten dat iedereen zich daaraan wil en kan houden. Ze hangen voor iedereen zichtbaar op een grote poster in de school. 

Gedragsprotocol

De afspraken en regels op onze school zijn ook formeel vastgelegd in ons gedragsprotocol. Dit protocol beschrijft de stappen die door de school worden ondernomen in geval van grensoverschrijdend gedrag. Hier valt ook pesten onder. U kunt dit protocol inzien via onderstaande link.

Lees hier verder het gedragsprotocol.

Tevredenheidsonderzoek 2021

Iedere twee jaar zetten wij een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen. In 2019 gaven onze leerlingen van groep 5 t/m 8 de school het rapportcijfer 8,3. In het recente onderzoek van mei 2021 geven de leerlingen de school maar liefst een 8,8 !

Lees het rappport hier. 

 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.