Peutergroepen

Kindcentrum Het Ooievaarsnest heeft twee peutergroepen: de Ooievaartjes en de Zwaaghalsjes, bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. Wij weten hoe opgroeien werkt!

Peutergroepen

Kindcentrum Het Ooievaarsnest heeft twee peutergroepen: de Ooievaartjes en de Zwaaghalsjes, bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar.
Wij weten hoe opgroeien werkt!

Peutergroep De Ooievaartjes

Onze peutergroep is voor kinderen vanaf 2 jaar die zin hebben de wereld om zich heen te ontdekken samen met leeftijdsgenootjes. Peuters die er klaar voor zijn om stappen te zetten richting meer zelfstandigheid, meer uitdaging, meer kennis, meer sociale vaardigheden en die lekker veel willen bewegen om ook hun motoriek verder te ontwikkelen. Deze peutergroep is bedoeld voor peuters die zullen doorstromen naar de kleutergroepen van het Ooievaarsnest. Er is een intensieve samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroepen. De kinderen die daaraan toe zijn doen mee met activiteiten in de kleutergroep en beide groepen spelen samen buiten. Ook doen de peuters mee aan de gymles van de kleuters, om ook op motorisch gebied volop ontwikkelkansen te bieden.  

Voor alle peuters geldt dat zij twee dagdelen komen, zodat we een goed programma voor hen kunnen bieden. De peuters van deze groep stromen op 4-jarige leeftijd door naar het onderwijs binnen het Ooievaarsnest. Zij zijn dan al zodanig bekend en vertrouwd met de andere kinderen en medewerkers in ons kindcentrum, dat zij heel gemakkelijk de overstap naar de kleuterklas maken. 

Peutergroep De Ooievaartjes is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen eten bij ons ook een broodje. 

 

Peutergroep De Zwaaghalsjes

De Zwaaghalsjes is gevestigd aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag in een heerlijke ruimte met een prachtige tuin. Het activiteitenaanbod is erop gericht dat peuters vertrouwen en vaardigheden ontwikkelen en zo een stevige basis verwerven om door te groeien naar groep 1 van de basisschool. De Zwaaghalsjes biedt VVE (vroeg voorschoolse educatie) en is door deze erkenning voor vrijwel iedereen toegankelijk. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

In de gezellige ruimte zijn diverse speelhoeken ingericht, inclusief een grote zandbak. Het aanbod is gericht op zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling, met extra aandacht voor taal en woordenschat. In de fijne tuin kunnen de kinderen zich vanuit motorisch spel verder ontwikkelen. De gezamenlijke lunch maakt onderdeel uit van het programma. Kinderen leren hun eigen broodje smeren en ondertussen loopt het taalaanbod natuurlijk door in de gesprekjes aan tafel.

De Zwaaghalsjes biedt naast de peutergroep ook kinderdagopvang voor kinderen vanaf 0 jaar. Hierdoor kunnen peuters ook 's middags worden opgevangen, bijvoorbeeld als aanvulling op een (VVE)peutergroepochtend of kan een combinatie worden gemaakt van twee peuterochtenden met een of meerdere hele dagen kinderopvang. Bovendien kunnen ook jongere broertjes of zusjes bij ons terecht op de dagopvang. 
 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de BSO, peutergroep de Ooievaartjes en peutergroep de Zwaaghalsjes te lezen.

Kindcentrum Ooievaarsnest biedt een totaalpakket van opvang en onderwijs dat volledig op elkaar is afgestemd. Voor het opvragen van informatie over de mogelijkheden of een rondleiding kunt u contact opnemen met ons via mail (c.sunnotel@talenthoorn.nl) of telefonisch (0229 237330). Aanmelden van uw kind voor ons onderwijs kan uitsluitend schriftelijk via een inschrijfformulier.

De opvang van Kindcentrum Ooievaarsnest wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven. 

BSO Ooievaarsnest en peutergroep de Ooievaartjes: 
Adres: Kalbstraat 1, 1689 EB, Zwaag 
Telefoon: 0229-237330
Email: ooievaarsnest@kinderopvangwestfriesland.nl

Peutergroep de Zwaaghalsjes
Adres: Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag,
Telefoon: 0229-237447
Email: zwaaghalsjes@kinderopvangwestfriesland.nl
 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.